Om

Vi är 25 glada elever i 1A Köpingebroskola som ligger i den skånska myllan utanför Ystad. Vi tycker det är roligt att spela spel för att träna olika matematiska färdigheter. I vår blogg ska vi förklara och utvärdera de olika spelen vi spelar. Vi vill också lära oss hur en blogg fungerar och hur vi kan nå fler läsare/ tittare.

Eleven ska kunna samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa
frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven
berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Enligt Lgr11 ska eleverna kunna ge och ta enkla muntliga instruktioner. De ska kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga. Eleverna ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
De ska utvärdera undervisningen.

Genom att använda Webbstjärnan kan vi i 1A nå dessa mål.